"Мъгла от стонове" (2015) е първата книга на младия (тогава 22-годишен) поет Атанас Янев.

 

Информация за книгата:

 

Издателство: "Палмира" - град Стара Загора

Редактор: Палмира Никленова

Технически редактор: Димитър Никленов

Вместо предговор: Георги Драмбозов

Дизайн и корица: Наталия Делева

Първо издание, на български език

ISBN 978-954-9376-32-6

 

"Мъгла от стонове" съдържа 36 стихотворения, написани основно в класически римуван стих.

 

Тематика: социално-патриотична и екзистенциално-универсална.

Мъгла от стонове

€6,00Цена